Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie NNW

Indywidualne ubezpieczenie NNW zapewni Ci:

 • Podwójne świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • Zasiłek szpitalny wypłacany nawet przez 365 dni

Indywidualne ubezpieczenie NNW jest odpowiednie dla Ciebie, jeśli:

 • nie masz ukończonego 65. roku życia i chcesz chronić siebie przed skutkami nieszczęśliwych wypadków,
 • masz rodzinę, pozostajesz w związku małżeńskim lub nieformalnym, posiadasz dzieci będące na Twoim utrzymaniu.

Korzyści z zawarcia ubezpieczenia NNW

 • Wypłata podwójnego świadczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • Świadczenia opiekuńcze po wypadku i nagłym zachorowaniu na terenie Polski dołączone do wszystkich umów NNW, dla wszystkich ubezpieczonych,
 • Możliwość zawarcia umowy na wysokie sumy ubezpieczenia,
 • Bogata oferta świadczeń dodatkowych, m.in. zasiłek szpitalny wypłacany do 365 dni, trwała niezdolność do pracy, koszty leczenia, zawał serca albo udar mózgu,
 • W ramach kosztów leczenia pokrywane są m.in. honoraria lekarskie, koszty zabiegów, lekarstw i środków medycznych, wózka inwalidzkiego, a nawet operacji plastycznych, 
 • Korzystny system zniżek uzależniony od liczby osób objętych ubezpieczeniem  – możesz ubezpieczyć nie tylko rodziców z dziećmi, ale również rodziny trzypokoleniowe,
 • Bardzo szeroki zakres świadczeń dający możliwość kształtowania umowy zgodnie z oczekiwaniami klienta.

Jak działa ubezpieczenie NNW

Indywidualne ubezpieczenie NNW może chronić Ciebie, ale także Twoich bliskich, od następstw nieszczęśliwych wypadków:

 • w każdym miejscu i czasie,
 • w każdej sytuacji na całym świecie,
 • przez 24 godziny na dobę.

W zależności od wybranej przez Ciebie opcji, ubezpieczenie może działać:

 • w pracy,
 • w drodze do oraz z pracy,
 • w życiu prywatnym,
 • podczas amatorskiego uprawiania sportów.